Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Napkút Kiadó

Rendezés:

Böszörményi Márton: Meixner Józsefné apoteózisa

2.990 Ft 2.390 Ft
20%

Kevés esztétikai kategória illik jobban Böszörményi Márton első kötetére, mint a szellemi-érzéki felforgatás kulcsszava: a mindfuck. Már rég vártam olyan magyar prózára, ami megerőszakolja az idegrendszeremet. A Meixner Józsefné apoteózisa pedig kegyetlen szerető, hiszen hihetetlen következetességgel, de végig kiszámíthatatlan fogásokkal kényszeríti ki az olvasóból a kínörömöt. Lehet dobálózni a legkülönbözőbb fogalmakkal, new weird, neogótikus kísértetsztori, spekulatív testhorror – de ezeknél talán fontosabb, hogy Böszörményi hogyan képes ismerős-ismeretlen elemekből egy csak rá jellemző, privát szövegbörtönt építeni. Az apoteózis lehetősége is ebben a szorongató poétikai és léttapasztalatban körvonalazódik, hiszen a kötet központját alkotó pszichózis-történeten keresztül végül is ahhoz a felismeréshez érkezünk el, hogy nem tudjuk rendszerezni összeomló világunkat. Az egyedüli megoldás, hogy „mi” válunk saját apokalipszisünkké. Meixner Józsefné istenülése Meixner Józsefné szövegben való feloldódása, miáltal Meixner Józsefné: minden és semmi. De ez fertőző folyamat. Ha olvastál már Meixner Józsefnéről, akkor előbb-utóbb te is Meixner Józsefné leszel. És jön a mindfuck. A végtelenített összeomlás élvezete. Tükör előtt háromszor:

Meixner Józsefné,

Meixner Józsefné,

Meixner Józsefné.

Böszörményi Márton: Infected Monstrum

3.990 Ft 3.190 Ft
20%

Van egy vírus, amely telefonon terjed, de a felhasználóra hat. Van egy város, ahol a saját gyerekedben sem bízhatsz. Ha jót akarsz, talán magadban sem. Érdekel? Az Infected Monstrumtól megkapod.

Menő lehet egy rejtélyes járvány kitörésekor utolsó vérig kaszabolni a zombikat, közben heroikusan küzdeni a lelkiismerettel és a kilátástalansággal. Mindezt túlélni pedig kétségtelenül epikus. Na de terápiás csoportban feldolgozni a történteket? Ez nem túl menő, még csak nem is hősi. Ez maradt. Kipróbálod?
 

Böszörményi Márton regénye a túlélőkkel kezdi freakshow-szerű tárlatvezetését, de hogy ki kit figyel valójában, az legalább annyira kérdés, mint az, hogy szabadulhat-e, akit egyszer már megfertőzött ez a megfoghatatlan, mégis mindenhonnan szivárgó monstruozitás, amely szinte ártalmatlanul sűrűsödik, csak néha türemkedik elő az események felszínén.

Agócs Károly: Íróiskola

3.490 Ft 2.790 Ft
20%

leendő és gyakorló íróknak, irodalomkedvelőknek

„Minden élmény végső értelme, hogy műalkotássá legyen” – írja Mátrai László filozófus (1909–1983) Élmény és mű című, 1940-es keletű irodalomesztétikai tanulmánykötetében. Bátorító gondolat útravalóként leendő íróknak.

Az élménytől a műalkotásig tartó, esetenként hosszabb-rövidebb lappangási időt is magában foglaló folyamat könnyen felvázolható: az élmény ihletet ébreszt az alkotóban, aki annak sugallatára és kényszere alatt, kellő íráskészség birtokában, megfelelő nyelvi-stilisztikai eszközökkel megörökíti, árnyalva, gazdagítva, kiteljesítve, közvetlen vagy közvetett, akár többszörösen áttételes formában.

Jelen könyv azoknak szándékozik segítséggel szolgálni, akik irodalmi ambíciókat dédelgetnek, ám akiknél az íráskészség és a hozzárendelhető eszközök elégtelensége miatt ez a folyamat – egyelőre vagy többnyire – megreked az ihletettség szakaszában, és elbizonytalanodnak szárnypróbálgatásaik kudarcának okán. Tartalmas ismeretterjesztő olvasmány lehet ugyanakkor mindazok számára, akik érdeklődést tanúsítanak az írás műhelytitkai iránt.

Simon Géza: Apád nevében

2.990 Ft 2.390 Ft
20%

Ez egy háborúellenes regény, amennyiben egy háborús tett háborús tettet szül. A cselekmény hátterét Amerika Afganisztánban folytatott terrorellenes háborúja nyújtja.

A történet főhőse Hamid, egy 15 éves afgán fiú, aki miután 1979-ben a Vörös Hadsereg megtámadta Afganisztánt, elmenekül szülőföldjéről. Pakisztánon keresztül vándorol ki Amerikába, ahol elvégzi egyetemi tanulmányait, orvos lesz, feleségül vesz egy texasi lányt, két gyermek apjává válik. El van ragadtatva Amerikától, de nem minden fenntartás nélkül. 9/11 sorsfordulatot jelent Hamid és az Egyesült Államok életében is. A II. öbölháborút, Afganisztán és Irak megszállását követően Hamid elveszíti hitét Amerikában. Önkéntes orvosként szolgál Qondüzben, Afganisztánban, amikor 2015-ben az amerikai légierő bombatámadást mér a város kórházára. Az események után a helybeli mullah megkörnyékezi, hogy hajlandó lenne-e Amerikában megölni egy drónokat irányító katonát. Igent merjen-e mondani Hamid, meg lehet-e úszni egy ilyen merényletet letartóztatás nélkül?

Simon Géza magyar–amerikai orvos 1956 decemberében hagyta el Magyarországot. Egyetemi tanulmányait Amerikában végezte, orvosi diplomát szerzett. Vietnámban, egy gyalogsági zászlóalj besorozott orvosaként szolgált, majd Minneapolisban veterán katonák betegellátásával foglalkozott. Könyvírásra nyugdíjas korában szánta el magát. 2018-ban megjelent A haza felé című esszékötete a Napkút Kiadó gondozásában. Ez az első regénye.

Takács Nándor: Rádiócsend

2.490 Ft 1.990 Ft
20%
Hirtelen megvénült versíró alak lévén, el kell árulnom, hogy rossz viszonyba kerültem a költészettel. Kiábrándultam belőle. Kiábrándultam persze már serdülőkorom hajnalán is, majd húszévesen fejet hajtottam egy-két kortárs költő előtt, Tandorit mondjam, és Petrit, Balaskót, Erdélyt egyelőre hiába mondom, senki sem ismeri őket, azután – talán hiúságból – beadtam a derekam, és most bánom a bűnömet. És olvasom a nálam jóval fiatalabbakat, nézem, ki mindenki adja be utánam a derekát még, és miért teszi, és időnként megakad a szemem egy-egy versen, egy-egy néven, ha több vers is felsorakozik alatta, szorítva, nyomva, egyik darab a másikát. Így jártam sok évvel ezelőtt Takács Nándorral, akinek a – főleg rövidebb – darabjai szinte azonnal a szemembe szöktek, tapinthattam őket a szememmel, éreztem az anyagukat, érdességüket, vagy keményebb, lágyabb állagukat (az állag szó Tandori-ültetvény bennem), és még valami egészen különös jelleget: hogy a fogalmiság és a metafora gyakorta megy ölre egymással ebben a költészetben. Pedig ha valami idegen ettől a Lírától, az a bajkeverés. Bajok, fájdalmak, bánatok s egyéb érzületek természetesen bőven szóhoz jutnak benne, ám – és ez a szerző égi szerencséje itt a földön – olyan vidéken, olyan tájban mozognak, lélegeznek, formázzák magukat, egymást itt a sorok, a sor-áthajlítások, hogy az olvasó, ez esetben én, győzöm szippantgatni a bakonyi levegőt. Takács magánügye ugyan, a versolvasónak viszont annál üdítőbb élmény részesülni e verseken keresztül a vidék „rádiócsendjéből”, Pannonhalma, az apátság közelségéből, amely valamit még az őskeresztény időszakból is megőrzött, és ami egész biztosan segítette, segíti (maga)tartásában a költőt. Tudom, hogy régóta többen írunk, mint amennyien olvasnak, olvasunk, és ez financiálisan több mint probléma. Ám ha azt veszem, hogy a versírás, ha úgy esik, voltaképpen kinek-kinek az imabeszéd-gyakorlata, függetlenül attól, hogy vallásos-e vagy sem, egész biztosan közelebb visz bennünket a Transzcendens Fülhöz, mintha csak prózailag diskurálnánk egymással. Takács „rádiócsendje” az Ő frekvenciáját kapizsgálja.

Nagy Kiril: Sárgaházi etűdök

2.490 Ft 1.990 Ft
20%

Sárgaházi etűdök két férfi találkozása egy elmegyógyintézet udvarán. Emlékeik lassú kibontakozása, kavarogva térben és időben. Történetek a rendszerváltás előtti Bulgáriából és Magyarországról, emlékfoszlányok háborúkról, menekülésről, elveszettségről. Egy nagymamáról, a szexizmus ellen folytatott harcáról, és magányos anyaságának történetéről. Arról, miként is nézhetünk szembe a korábbi generációk vétkeivel.

Nagy Kiril első regénye ironikus éleslátással tart tükröt elénk, benne pedig akarva-akaratlanul meglátjuk saját világunk egyszer humoros, másszor tragikus elcsúszásait. Mágikus realizmus a fikció és történelmi valóság hajszálvékony mezsgyéjén.

Sebők Éva: Selyemsarok

2.990 Ft 2.390 Ft
20%

Sebők Éva versei a lét és nemlét álom­szerűen elmosódó mezsgyéjére sodorják az olvasót. A szerző hol haiku, hol vaka formába önti gondolatait. Verseiben az esendő emberi lény megválaszolhatatlan kérdései, a múlt és jövő konfliktusai, az emlékezés és felejtés kettőssége bukkan fel. A költő lelkiállapotának hullámzása, a felszínre törő múltbéli terhek egyszer felnagyítódnak, másszor eltörpülnek a világegyetem nagyságával szemben. A holnap bizonytalansága elől a dalokban és mondókában felelevenedő gyermekkor nyújt menedéket, míg végül az elmúlás kapujába érve a hit és az emlékek hozzák el a megbékélést.

Sebők Éva 2012. december 21-én, a maja naptár szerinti világvége napján távozott az élők sorából.

Gion Nándor: Engem nem úgy hívnak

2.490 Ft 1.990 Ft
20%
Gion Nándor regényei, 1. kötet

Szabó Antónia: „Délibábos ég alatt”

4.990 Ft 3.990 Ft
20%

A világ működésrendjének képjelei alföldi pásztorművészeti alkotásokon

Egy valamirevaló jó pásztor ismeretei birtokában – úgy a gyógyítói, mint az égi törvény által megszabottakéban – nemcsak a rábízott jószág, de embertársainak javát is szolgálja. Szolgálja akképpen is, hogy hasznos készségeket készít, s azokat ellátja még hasznosabb tudnivalókkal. S ha az a rendezett Mindenséget mutatja, akkor annak rendjét ülteti-plántálja át a földi halandó „irányelveibe”. Másképpen: a Mindenség példaértékű bölcseleti és erkölcsi tételeit tárja szemünk elé tanulságul – követendő például.

…a berakásos készségeknél egyáltalán nem az a cél és nem is fontos, hogy a sokalakos – néhol száznál jóval több – figurális rendszert egy olvasati szálra fűzzük fel vagy egy gombóccá gyúrjuk össze. Mindegyik egy hosszú „történet”, mindegyik egy meditációs objektum, amit nem lehet egy pillantással átfogni, viszont mindig vissza-vissza lehet térni és összefüggésrendszereket átgondolni.

Magyar Miklós: Marcel Proust nyomában

3.490 Ft 2.790 Ft
20%
Marcel Proust monumentális műve, Az eltűnt idő nyomában az író életének regénye. Proust semmit sem talált ki, ugyanakkor mindent átalakított: gyermekkor, képzőművészeti és zenei élmények, utazások, amelyek egyfajta anyaggyűjtésként szolgáltak könyvéhez. Szereplőinek nagy része az általa látogatott irodalmi szalonok Párizs-szerte ismert tulajdonosai, művelt grófnők, gazdag mecénások, akiknek egy-egy vonását fedezhetjük fel Guermantes hercegné és a gazdag polgári szalontulajdonos, Madame Verdurin személyében. Charles Swann, a tehetős, művészetszerető dandy, Odette de Crécy, Swann félvilági szerelme, az arisztokrata Charlus báró, Bergotte, az írói mintakép, akit Proust elsősorban Madame Arman de Caillavet szalonjának rendszeres látogatójáról, a későbbi Nobel-díjas Anatole France-ról mintázott meg, valamennyien a szalonok törzsvendégei voltak. Míg a narrátor Marcel az eltűnt időt kutatja, a könyv szerzője Marcel Proust nyomába ered. Bemutatja Proust életének olykor humoros, máskor tragikus fordulatait, súlyos asztmával terhelt gyerekkorától a nagyvilági mondén életmódján át egészen addig, míg parafával bélelt szobájának magányában, gyógy- és kábítószerek mértéktelen fogyasztása mellett csak az írásnak szentelte életét. Az egyes fejezetek végigvezetik az olvasót Proust Párizsán, feltárul botrányos Goncourt-díjának története, az eltűnt idő felidézésének módszere, Henri Bergson hatása a prousti regényre, a szerelem, a féltékenység és a szenvedés lélektani ábrázolása, a zene és a festészet szerepe a huszadik század egyik legjelentősebb regényében.

Hetvenesek társasága 1952

3.750 Ft 3.000 Ft
20%

ivatások és hitvallások, felemelő és megható jelenetek, kalandok és állomások, megigéző formák, színek, nyelvek és életminták kavarognak az emlékbörzén ‒ regény ez a javából, megannyi magyar élet regénye. Szó szerint az élet írta, csaknem száz szereplő egyfelvonásosaiból. Mi a közös bennük? Hogy egyazon évben, 1952-ben látták meg a napvilágot. Ők a hetvenesek illusztris társasága, akiket Ratkó-gyerekekként szokás emlegetni.

Ők azok, akiknek, mikor a szemük kinyílt, még csoda volt a televíziózás, közösségi program, volt, aki járt még fonóházban, és aki tudta, hogy nem szabad csak úgy belépni a tisztaszobába. Olyan is, akik konfirmációról egyenesen díszőrségbe ment, táskájában az úttörőruhával, vagy aki közülük élőben láthatta a Sztálin-szobor ledöntését.

A kacifántos életutak ábrázolata hol a cérnaképöltögető fonalát idézi, hol a vadvízi szlalomozó száguldását. Ott van köztük Yehudi Menuhin tanítványa, meg aki Sylvester Stallonét tanította be focikapusnak, vagy aki koncertet adott a japán császárnak. Ott van, aki három pápának volt írnoka, meg az artista, aki vízilovat sétáltatott a Városligetben. Az utazó zenetanoda és a felvidéki magánkönyvtár megszállottja. A hegedűs, aki megvágja az ujját fellépés előtt, de fellép, vagy aki párnával kitömött hassal áriázik pöttöm korában, és aki inflációelméletből diplomázik. Aki két hegy tetejéről is látta a ponttá zsugorodó sast, ahogyan a legenda leírja, és aki czestohowai zarándoklaton hallotta meg a hívást.

Az, aki esketésen és temetésen verset mondott, és az, aki beszélt a holtakhoz a temetőben áthaladva, hogy ne féljen, mert akkor már ismerősek, meg akit Laborcként túl magasra lógattak fel. Akinek gyerekkori emléke a folytatólagos utcanévháború az elcsatolt városban, meg aki felnőtt fejjel tudja meg, hogyan kapott méhész nagyapjától egész akácfasort. Olyan is, akiről kisbolygó van elnevezve, meg akinek gyermekfővel röstellt nevével világtalálkozót lehetett összehívni. Aki kiskorában megpróbálta összeszámlálni, hány tornya van az Országháznak, de hiába írt időközben könyvet is róla, megmondani ma sem tudná.

Velünk élő kortársaink, akiket ‒ erről adnak számot e könyvben ‒ egész életükben fűtött a vágy, hogy ők legyenek az elsők, akik valamiben rátalálnak a válaszra. Akik ezért jól tudják és méltán hiszik, még dolguk van a Földön.

Egyem a szíved

4.490 Ft 3.690 Ft
18%

Kalandozások a német nyelvű irodalom rémpanoptikumában

Harminc szerző várja rémséges kalandokra vágyó olvasóját ebben az izgalmakat rejtő panoptikumban. Megtalálhatók köztük a rémtörténetek patinás nevű klasszikusai (Gustav Meyrink, Georg Heym, Jacob Elias Poritzky), a hátborzongatás veretes mesterei (A. de Nora, Leopold Günther-Schwerin, Karl Hans Strobl, Hans Watzlik, Bodo Wildberg), a hideglelés szorgos kisiparosai (Hans Bethge, Paul Busson, Heinrich Noeren) és más, még felfedezésre váró kiválóságok. Valamennyien a német romantika hálás örökösei, az előző századfordulón szárba szökkent fantasztikus-misztikus irodalom új hajtásai. Meghökkentő, ijesztő, csúfondáros vagy komor történeteikben hol metsző elmeél, hol a pengevékony holdsarló villan.